Navigate Up
Sign In

Qabel is-sajf, titlesta x-Xlendi dry-standing area - proġett ta’ €400,000 għas-sajjieda

Reference Number: PR200414 , Press Release Issue Date: Mar 09, 2020
 
Qabel is-sajf, titlesta x-Xlendi dry-standing area - proġett ta’ €400,000 għas-sajjieda

Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri żar il-proġett tad-dry-standing fix-Xlendi waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet li issa jinsabu fi stat avvanzat. Qal li dan se jlaħħaq il-valur ta’ madwar €400,000 u hu ffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. Clint Camilleri spjega li x-xogħol prinċipali jikkonsisti fir-rikostruzzjoni tad-dry-standing area, jiġifieri l-iskavar tas-sit kollu, it-tqegħid ta’ konkrit imprint u l-bini ta’ karma ġdida għall-winċ.
 
Il-ministru żied li ser ikun qed jinbidel ukoll l-apparat kollu tas-sit, jiġifieri l-winċ u d-dwal tal-madwar, u ser jiġu mwaħħla CCTV cameras għal aktar kontroll. Semma li, “ser jiġu introdotti wkoll service pillars li jissupplixxu dawl, elettriku u ilma, biex hekk is-sajjieda jkunu jistgħu jirranġaw u jagħmlu l-manutenzjoni tad-dgħajjes tagħhom b’mod aktar komdu u sigur”. 
 
Il-Ministeru għal Għawdex ħa wkoll inkonsiderazzjoni il-fire-safety u għalhekk inbena ċint madwar tliet naħat tas-sit biex hekk jiżola d-dry-standing area mill-bqija tal-post f’każ ta’ nirien. Il-ministru spjega wkoll li ġie introdott oil separation tank biex żjut li joriġinaw mill-manutenzjoni tad-dgħajjes ma jispiċċawx fil-baħar, komponent bżonnjuż li permezz tiegħu se jkun imħares l-ambjent. 
 
Fl-aħħar nett, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dan il-proġett hu mistenni li jkun lest u jibda jintuża mis-sajjieda fil-ġimgħat li ġejjin ta’ qabel is-sajf.

Xlendi dry-standing area €400,000 project will be finished before summer ​

 
Minister for Gozo Clint Camilleri visited ongoing works which are now in an advanced state at the dry-standing area project in Xlendi. He said that the project will cost around €400,000 and is financed by the European Fund for Maritime Affairs and Fisheries. Minister Camilleri explained that the main works consisted in the reconstruction of the dry-standing area, namely the excavation of the entire site, placing imprint concrete, and building a new chamber for the winch.
 
Minister Camilleri said that all devices at the entire site will be replaced, meaning the winch device and the surrounding lights, and that CCTV cameras will also be installed. The Minister stated that “service pillars supplying electric power and water will also be introduced, so that fishermen can repair and maintain their boats in a more comfortable and safe way.”
 
The Ministry for Gozo also took into account fire safety, and thus a fence around three sides of the site was constructed in order to isolate the dry-standing area from the rest of the site in case of a fire. Minister Camilleri also explained that an oil separation tank was introduced so that oils originating when servicing the boats will not end up in the sea. This is considered as a useful component that will protect the environment.
 
Finally, the Minister for Gozo said that this project is expected to be finished and will be used by fishermen in the coming weeks before summer.