Navigate Up
Sign In

Il-Ministru Camilleri jattendi għall-konferenza tal-MED f'Ruma fejn ġie diskuss l-bżonn ta’ aktar koperazzjoni, speċjalment fid-dawl ta’ żidiet fil-prezzijiet tal-ikel u l-fuel

Reference Number: PR221684, Press Release Issue Date: Dec 05, 2022