Navigate Up
Sign In

Jinfetaħ it-tieni Reuse Centre, din id-darba f’Għawdex

Reference Number: PR221217, Press Release Issue Date: Sep 21, 2022
 
 
WasteServ fetħet it-tieni Reuse Centre tagħha fiċ-Ċentru għall-Iskart Goff li jinsab fix-Xewkija, Għawdex. Dan se jkompli jibni fuq is-suċċess tal-ewwel Reuse Centre li nfetaħ iktar kmieni din is-sena f’Ħal Far fejn diġà nġabru ’l fuq min elf oġġett fi tliet xhur li ilu miftuħ. Waqt żjara li saret f’dan iċ-Ċentru ġdid mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli, mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett ġie spjegat kif dawn iċ-ċentri qed joħolqu bidla fil-mod ta’ kif inħarsu lejn l-iskart. 

Il-Ministru Miriam Dalli qalet, “Proġetti bħal dawn jgħinuna nħarsu lejn l-iskart bħala riżorsa billi oġġetti li għadhom f’kundizzjoni tajba jingħatalhom skop ieħor biex b’hekk nestendu l-ħajja tagħhom u jibqgħu jintużaw minflok jintremew. B’hekk inkunu qed innaqqsu l-iskart filwaqt li nimxu lejn ekonomija ċirkulari.” 

Il-Ministru Clint Camilleri faħħar din l-inizjattiva li jinfetaħ Reuse Centre tal-WasteServ f’Tal-Kus, wara li l-ewwel wieħed infetaħ f’Ħal Far. Huwa qal, “Dan l-investiment se jkun ifisser tnaqqis fl-iskart għaliex oġġetti li għadhom f’kundizzjoni tajba u jistgħu jerġgħu jintużaw mhumiex se jintremew kif kien qed isir qabel. Għalhekk qed inħeġġu aktar lin-nies jirriċiklaw.” Huwa rringrazzja lill-Ministru Miriam Dalli u lis-Segretarju Parlamentari Chris Bonett li għarfu l-importanza li f’Għawdex ukoll isir dan l-investiment filwaqt li stqarr li jħares ’il quddiem għal aktar ħidma konġunta u inizjattivi favur l-ambjent f’Għawdex.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonett qal li b’investiment ta’ €170,000 mill-Fond ta’ Koeżjoni, WasteServ fetħet dan it-tieni ċentru biex il-pubbliku jingħata l-opportunità jġib oġġetti użati f’kundizzjoni tajba biex ikunu jistgħu jerġgħu jiġu użati. Is-Segretarju Parlamentari Bonett qal li Wasteserv Malta ilha għaddejja b’inizjattivi u kampanji edukattivi biex tkompli teduka lill-poplu Malti dwar l-importanza tas-separazzjoni tal-iskart, ir-riċiklaġġ u li oġġett jerġa’ jintuża. Huwa spjega kif mill-programm ta’ finanzjament il-ġdid, pajjiżna se jara li jiġu allokati fondi bħal dawn biex WasteServ tkun tista’ twettaq aktar proġetti. 

Permezz ta’ dawn iċ-ċentri se jkun possibbli li jiġu akkwistati diversi oġġetti użati li għadhom f’kundizzjoni tajba b’donazzjoni li tmur ġo fond li twaqqaf mill-WasteServ biex jintuża għall-inizjattivi favur l-ambjent. Matul iż-żjara, l-Ministri Miriam Dalli u Clint Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari Chris Bonett kellhom ukoll l-opportunità li jżuru l-Faċilità Tal-Kus li sservi biex skart li ġej minn Għawdex u Kemmuna jinġabar f’post wieħed qabel jiġi trasportat lejn Malta għat-trattament. Żewġ Reuse Centres oħra se jkunu qed jinfetħu f’Ħal Luqa u fl-Imrieħel fil-ġimgħat li ġejjin. The second Reuse Centre opens its doors, this time in Gozo

WasteServ has opened its second Reuse Centre at the Civic Amenity Site in in Xewkija, Gozo. This will continue to build on the success of the first Reuse Centre that was opened earlier this year in Ħal Far where over a thousand items have already been acquired in the three months it has been open. During a visit to this new centre by Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli, Minister for Gozo Clint Camilleri and Parliamentary Secretary for European Funds Chris Bonett it was explained how these centres are creating a change in the way we look at waste.

Minister Miriam Dalli said, “Projects like this help us to look at waste as a resource because objects that are still in good condition are given another purpose so that we extend their life and continue to be used instead of being thrown away. In this way we are reducing waste while moving towards a circular economy.”

Minister Clint Camilleri praised this initiative to open a WasteServ Reuse Centre in Tal-Kus, ix-Xewkija, Gozo. He said, “This investment will mean a reduction in waste as items that are still in good condition and can be reused will not be thrown away as was done before. That is why we are encouraging more people to recycle.” Whilst Minister Camilleri thanked Minister Miriam Dalli and Parliamentary Secretary Chris Bonett for making this important investment in Gozo, he looks forward for more work and initiatives in favour of the environment for Gozo.

Parliamentary Secretary Chris Bonett said that with an investment of €170,000 from the Cohesion Fund, WasteServ opened this second centre to give the public an opportunity to dispose used items that are still in good condition and that can be reused, instead of throwing them away. Parliamentary Secretary Bonett said that WasteServ has on going initiatives and educational campaigns to continue educating the Maltese people about the importance of waste separation, recycling and that an item can be reused. He also explained how from the new funding programme, Malta will see that funds are allocated so that WasteServ can carry out more projects. 

Through these centres people can acquire several used items that are still in good condition with a donation that goes into a fund, administered by WasteServ, to be used for environmentally friendly initiatives. During the visit, Ministers Miriam Dalli and Clint Camilleri together with Parliamentary Secretary Chris Bonett also had the opportunity to visit the Tal-Kus Facility which serves as waste transfer station for waste that is coming from Gozo and Kemmuna before it is transported to Malta for treatment. Two more Reuse Centres will be opening in Luqa and Mrieħel in the coming weeks. This project is partially financed by the European Union, as part of the Cohesion Fund - European Structural and Investment Funds 2014-2020.