Navigate Up
Sign In

Espressjoni ta' Interess Għall-Arti Pubblika ġewwa Triq Id-Donaturi Tad-Demm Għawdex

 


Bl-iskop li tkompli tiżdied l-arti pubblika f’Għawdex, il-Ministeru għal Għawdex qed iniedi din is-sejħa għall-kreattività li permezz tagħha għandu l-intenzjoni li jagħżel  xogħol tal-arti b’tema li tippromwovi l-għoti tad-demm u li tista’ tiġi kkummissjonata biex issir fuq skala kbira. Permezz ta’ din is-sejħa, il-Ministeru qed jistieden artisti interessati biex jagħmlu proposti għal disinn u xogħol artistiku biex jitqiegħed b’mod permanenti mal-ħitan li hemm fit-Triq id-Donaturi tad-Demm f’Għawdex.​

Linji Gwida​​

Imla l-formla hawn taħt


Dettalji tal-parteċipant/i (jista’ jkun individwu/grupp, kumpanija jew organizzazzjoni oħra)Dettalji dwar l-Opra tal-Arti Proposta.

 

Dokumentazzjoni oħra meħtiega u li tagħmel parti mill-applikazzjoni 

Qabel tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, niżżel dawn it-templates mill-links ta’ hawn taħt. Id-dettalji mitluba fit-templates irid jimtlew u kopja tagħhom iridu jitwasslu bl-idejn fl-uffiċini tad-Direttorat EkoGħawdex, Ministeru għal Għawdex, Pjazza San Franġisk, Rabat, Għawdex sa mhux aktar tard mill-30 ta' Settembru 2021

Dawn il-dokumenti marbuta mal-proposta għandhom jaslu f’envelop issiġillat u għandhom jinkludu kopja diġitali tad-dokumentazzjoni kollha ppreżentata (inkluż kopji/scans tal-viżwali kollha f’format high resolution) fuq USB flash drive (li tingħata lura lill-parteċipanti wara l-proċess tal-għażla). Sottomissjonijiet sħaħ jew in-parti wara din id-data ma jiġux ikkunsidrati. Viżwali oħrajn ippreżentati ma’ kull sottomissjoni għandhom jiġu mmarkati b’mod ċar bit-titlu tax-xogħol artistiku kif imniżżel fil-proposta rispettiva. F’kaz ta’ diffikultà għandkom tibgħatu e-mail fuq ecogozo@gov.mt.

   
 1. Il-ħsieb wara l-proġettu spjega tal-materjali li se jintużaw għax-xogħol finali u l-istruttura tagħha.
 2.  
 3. Kronoloġija taż-żmien propost biex jinħadem ix-xogħol (irid ikun lest u mwaħħal fil-post sal-aħħar ta’ Mejju 2022).
 4.  
 5. Tqassim dettaljat tal-ispejjeż għall-manifattura, l-spejjeż tal-installazzjoni, stima tal-spejjeż marbuta mal-manteniment u inkluż ukoll il-ħlas għall-istess parteċipant.
 6.  
 7. Struzzjonijiet ċari dwar x’tip ta’ sistemi ta’ dwal u ta’ elettriku fejn hemm bżonn li l-Ministeru iħejji għalihom. Inkludi ritratti ta’ kif l-opra ser tidher mdawla bil-lejl.
 8.  
 9. Rakkomandazzjonijiet dwar il-manutenzjoni u t-tindif regolari tax-xogħol artistiku.
 10.  
 11. Profil tal-parteċipant/i li qed jagħmel/jagħmlu l-proposta, inkluż CVs individwali u portafolli tal-persuni involuti fid-disinn u fil-manifattura tax-xogħol artistiku.
 12.  
 13. Dettalji u CV tal-inġinier/perit jew xi ħaddieħor awtorizzat, u tal-espert fil-qasam tas-saħħa u sigurtà li jkun jista’ jiċċertifika x-xogħol artistiku bħala sigur meta jkun lest.
 14.  
 15. Lista tal-kuntratturi jew esperti oħrajn li jistgħu jkunu meħtieġa biex jinħadem ix-xogħol artistiku, jekk dan jintgħażel.
 16.  
 17. Lista ta’ tpinġijiet, disinji jew immaġni oħrajn u d-dokumentazzjoni kollha inkluża fil-proposta.​


 18. Disinji u Immagini tal-opra skont il-linji gwida – Dawn iridu ikunu enumerati skont il-lista ta’ punt 9 u jiġu sottomessi flimkien mal-bqija tad-dokumentzzjoni ta’ hawn fuq.​​ 
​​

​​​