Navigate Up
Sign In

Application to Exhibit at the Christmas Fair 2022


 APPLICATION TO EXHIBIT AT THE CHRISTMAS FAIR 2022


1. Din l-Iskeda trid tiġi stampata / Schedule must be printed

2. L-Applikant jimmarka liema kategorija/i jixtieq jieħu sehem fiha/om / The Applicant must mark the desired category/ies in which to take part

3. L-Applikant irid jibgħat kopja tal-Iskeda mmarkata Taqsima u Klassi li ser jiehu shem fiha/ The Applicant must send a marked copy of the Schedule Section and Class partecipating in:*