Navigate Up
Sign In

News and Events

Id-Direttorat Wirt Kulturali (Cultural Heritage Directorate)    02 October 2019 

Id-Direttorat tal-Wirt Kulturali (Cultural Heritage Directorate) ​fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex javża illi l-aħħar sejħa (numru 5) tal-iskema Cultural Events Fund, li kienet ser tiftaħ nhar it-Tnejn 2 ta’ Diċembru 2019 u tagħlaq il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru ta’ din is-sena 2019, ser tiġi rtirata. Iktar ’il quddiem se tinħareġ skema oħra online li tkun tkopri avvenimenti kulturali matul is-sena 2020. Sadanittant, kull Għaqda Volontarja jew individwi li jixtiequ jtellgħu xi attivita’ sal-aħħar ta’ din is-sena 2019 u jixtiequ jirċievu għajnuna finanzjarja, huma mitlubin jibagħtu l-proposti tagħhom fl-email ġeneriku culturefund.mgoz@gov.mt

Il-Ministeru għal Għawdex jixtieq jirringrazzja lil kull min ressaq ’il quddiem l-ideat u kunċetti ġodda biex jiġu organizzati festivals kulturali u attivitajiet ta’ kwalità fejn il-livell mixtieq intlaħaq u eċċella l-aspettattivi. Permezz ta’ dawn l-attivitajiet, mifruxa madwar Għawdex kollu, qegħdin verament nilħqu l-aspettattiva ta’ bosta u qed ngħelbu l-isfida tal-istaġjonalità f’opportunitajiet ġodda. 

Inħarsu ’l quddiem għal aktar ħidma u kollaborazzjoni mal-Għaqdiet Volontarji Għawdxin u ma’ individwi li jaħdmu fil-qasam tal-kultura, fejn flimkien, inkomplu noffru esperjenza unika, kemm lir-residenti Għawdxin kif ukoll lil dawk kollha li jagħżlu lil din il-ġżira għall-btajjel tagħhom. 

 
 
​​​​​​​​

CONTACT INFORMATION:

 Contact Name
Ministry for Gozo
St. Francis Square
Victoria, Gozo - Malta
VCT 1335


 Telephone
22156400

 Email