Navigate Up
Sign In

Is-Servizzi tar-Reġistrazzjoni u n-Notifika tat-Twelid

Is-Servizzi tar-Reġistrazzjoni u n-Notifika tat-Twelid u l-Mewt f’Għawdex

Il-Ministeru għal Għawdex jixtieq jinforma lill-pubbliku in ġenerali li s-Servizzi tar-Reġistrazzjoni tat-Twelid u n-Notifika tal-Mewt li sal-lum kienu qed jiġu offruti mill-Uffiċċju tal-Passaporti, minn-nhar it-Tnejn 20 ta’ Jannar 2020, dawn is-servizzi se jibdew jiġu offruti mir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex fi Triq ta’ Wara s-Sur, Victoria Għawdex, Tel: 22156382. Il-Ħinijiet tal-ftuħ huma dawn li ġejjin:

Xitwa

 

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

8.00am - 1.00pm

 

Is-Sibt

7:30am – 11.00am

 

Sajf

 

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

7.30am – 12.00pm

 

Is-Sibt

7.30am – 11.00am

 

 

Registration and Notification Services of Births and Deaths in Gozo

The Ministry for Gozo would like to inform the general public that the Births Registration and Deaths Notification Services which to date have been offered by the Passports Office Section, as from Monday 20th January 2020, these services will start being offered from the Public Registry Gozo at, By the Bastion Road, Victoria Gozo, Tel: 22156382. The opening hours are as follows:

Winter

 

Monday to Friday
8.00am - 1.30pm

 

Saturday
7:30am – 11.00am

 

Summer

 

Monday to Friday
7.30am – 12.00pm

 

Saturday
7.30am – 11.00am

 

 ​